zabbix

zabbix2021-07-03T08:55:28+00:00

Zabbix از جمله ابزار های open source برای مانیتورینگ  شبکه است .این نرم افزار از مکانیزم  منعطفی برای notification برخوردار می باشد که بر محبوبیت ان اضافه میکنیم

در این دوره اموزش اضافه کردن انواع host و device به زبیکس را خواهیم اموخت و هرکدام از روش های مکانیزه برای ماننیتورینگ انهارا, همچنین انواع روش های notification در زبیکس همانند slack, sms,email و …

خواهیم اموخت که چگونه زیر ساخت مجازی خود را با  استفاده از زبیکس مانیتور کنیم و trigger های مختلفی را بسته بر نیاز تعریف و action های مربوطه را تعریف کنیم .

در زیر سرغصل های دوره را میتوانیم ببینم :

بازگشت به بالا