اموزش Wsus

زمانی که ما  wsus را نصب میکنیم , ان سیستم می شود مرکز فرماندهی update کردن و update  شدن محصولات مایکروسافت در شبکه ی ما .

همانجور که از مجرای dc  مدیریت متمرکز در شبکه ممکن می شد , از طریق wsus نیز فرایند update  شدن محصولات مایکروسافت در شبکه ممکن می شود .

Download

سوال :چرا مایکروسافت Wsus را به عنوان cpmponent های built in  ویندوز قرار نداده بود ؟

Wsus تا windows server 2008 R2 جز cpmponent های built in ویندوز نبود و همچنان اگر نیاز داشتیم باید از سایت مایکروسافت انرا دانلود میکردیم .

در صورتی که از 2008 R2 به بعد به عنوان یک role در کنار بقیه ی role  ها در دل ویندوز امد.

سوال :protocol لایه Application برای windows update  جیست؟

http  و https

بهتر است از یک پروتکل عمومی استفاده شود .اگر یک پروتکل خاص طراحی شده بود , باید بر روی تمامی firewall ها بین کامپیوتر ما د updateserver مایکروسافت ترافیک این پروتکل خاص باز می بود .

BITS چیست؟

فرض کنیم پای کامپیوتری نشسته ایم و مشغول انجام کارمان هستیم . بابت کاری که انجام می دهیم هم نیاز به اینترنت داریم .

حال این کامپیوتر موعد چک کردن update هایش می شود و همچنین میبیند که یک اپدیت 10 مگابایتی را باید دانلود کند .زمانی که شروع به دانلود کردن ان می کند , کار مل در اینترنت کند می شود .

در این صورت windows update می شود یک رغیب برای ما در اینترنت برای استفاده از bandwith.

مایکروسافت می گوید که نگران این موضوع نباش چرا که windows update یک قابلیت دارد به نام BITS

BITS مخفف کلمه ی bACKGROUND INTELLIGENT TRANSFER SERVICE است .

Windows Update با تکیه بر این قابلیت هوشمند عمل می کند و از Bandwithای که ما نیاز نداریم استفاده می کند و windows را update میکند .

در واقع از bandwith available که free است و ما از ان استفاده نمیکنیم استفاده می کند برای windows update و کار ما را مختل نمیکند .