نصب vcenter server 7.0U1

برای نصب Vcenter Server 7.0U1 بر روی Installer.exe کلیک میکنیم و اجرا میکنیم :

ما در حال نصب Vcenter server هستیم .پس بر روی Install کلیک میکنیم .

بر روی دکمه  NEXT کلیک میکنیم

بر روی  گزینه ی  I ACCEPT THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT کلیک میکنیم  و گزینه ی NEXT را میزنیم 

IP و یا  اسم DNS ای ESXI مورد نظر را که میخواهیم بر روی ان VCENTER نصب شود را وارد میکنیم و سپس Root password سرور را و گزینه ی next را می زنیم :

با certificate error  رو به رو هستیم که بر روی گزینه ی yes کلیک میکنیم 

در این صفحه اسمی برای ماشین vcenter مشخص میکنیم و همچنین پسوورد برای root 

 

 

در این قسمت Deployment Type را مشخص میکنیم که می تواند X-Large,Large,Medium,Small,Tiny باشد .

حال در این قسمت Datastore را مشخص میکنیم .(در لابراتوار بر روی local hdd نصب میکنیم)

در این قسمت Default Gateway,FQDN,Ip Address,Dns Servers,و همنچنین اختصاص ip به صورت static  و یا dynamic را مشخص میکنیم 


حال vcenter server  شروع به deploy شدن بر روی esxi ای که معرفی کردیم میکند و میتوانیم مراحل را در قسمت زیر ببینیم .

زمانی که Stage 1 با مفقیت به اتمام رسید , بر روی continue برای شروع Stage 2 کلیک میکنیم: حال میبینیم که نصب یا موفقیت به اتمام رسید و در قسمت Vcenter server Getting Started Page ادرس  Vcenter برای اتصال به ان مشخص شده است .

حال ادرس https://vc.mcse.co را در مرورگر خودمان باز میکنیم و بعد وارد کردن username/password با صفحه ی زیر رو ب رو میشویم که میتوانیم شروع به ساخت datacenter کنیم و سرور های esx را در ان اضافه کنیم .