مانیتور کردن vcenter server با zabbix

در این مقاله برای مانیتور کردن vmware vcenter  با zabbix   از همان template هایی که در zabbix  وجود دارد استفاده میکنیم .

برای مانیتور کردن Esxi و ماشین های مجازی ابتدا  با معرفی کردن Sdk مربوط به Vcenter در زبیکس و همچنین Credential مربوطه و سپس Template مربوطه را لینک می دهیم .

تمامی Esxi ها و Vm هایی که داخل ان Esxi هستند با استفاده از Discovery Rules هایی که وجود دارند در Vcenter اضافه خواهند شد .

در جدول زیر میبینیم که چه metric هایی با استفاده از هر یک از template ها ایجاد خواهد شد:
Download

در مرحله ی اول باید user account ای در vcenter داشته باشیم و یا ایجاد کنیم  تا زبیکس بتواند از ان استفاده کند چرا که زبیکس از (API SERVICE (SDK برای مانیتورینگ VMWARE استفاده می کند .

در مرحله ی بعد ما نیاز داریم تا تغییراتی در فایل کانفیگ ZABBIX ایجاد کنیم .برای همین منظور وارد مسیر زیر میشیم :

vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf

و سپس parameter های زیر را اضافه میکنیم :

StartVMwareCollectors=3
VMwareFrequency=60
VMwarePerfFrequency=60
VMwareCacheSize=32M
VMwareTimeout=120

نکته:پارامتر  StartVMwareColllectors اجباری است در صورتی که مابقی optional هستند .بدون vmware collectors ارور “no vmware collector proccesses started” خواهیم داشت .

همچنین مقدار CasheSize را 128M قرار میدهیم.

در اخر اگر با vim برای Edit استفاده کرده ایم برای save کردن esx را می زنیم و سپس wq .

برای اعمال تغییرات باید سرویس را restart کنیم :

sudo systemctl restart zabbix-server

اضافه کردن host در زبیکس

حال نوبت به ان رسیده است که host را در زبیکس ایجاد کنیم .برای این کار ابتدا به زبیکس  login  میکنیم

سپس در قسمت configuration>host بر روی create host کلیک میکنیم .

 

حال در قست host name برای مثال vcenter.yourdomainname.com مینویسیم و در قسمت agent interface هم ip و یا fqdn سرور vcenter را می نویسیم :

در قسمت groups میتوانیم گروهی را به دلخواه ایجاد کنیم و یا از گروه هایی که از قبل وجود دارند استفاده کنیم که من از گروه virtualization استفاده کردم :

 

حال به templates tab میرویم و template مربوطه که بالاتر گفتیم را اضافه میکنیم که من template vm vmware را انتخاب کردم و add را می زنیم :

در اخر در macros tab موارد زیر را ایجاد میکنیم :

توجه داشته باشین که در ورژن های جدید تر زبیکس (5.0.4 و جدید تر) در قسمت template vm vmware  که در این ورژنی که در حال حاضر نصب کردیم وود ندارد باید macros به شکل زیر وارد شوند :

($VMWARE.URL} – VMware service SDK URL (https://server_dns_or_ip/sdk}

 

$VMWARE.USERNAME} – VMware service user name}

 

$VMWARE.PASSWORD} – VMware service user password}

در اخر چک میکنیم که vmware monitoring به درستی کار میکند و یا خیر :

در قسمت monitoring>latest data اسم host را وارد میکنیم و last value را چک میکنیم :