برای مانیتور  سوییچ/روتر سیسکو از طریق snmp با zabbix ابتدا باید به اون ssh بزنیم و یا از طریق کابل کنسول به دستگاه وصل شیم  و یا اگر از لینوکس استفاده میکنیم میتونیم با استفاده از screen به کنسول دستگاه متصل شیم و بعد از وارد کردن user account وارد محیط enable  و سپس وارد محیط configuration میشیم تا سرویس snmp رو فعال کنیم .

فعال کردن سرویس snmp

برای مانیتور کردن سووییچ/روتر سیسکو از طریق snmp به یک community  read only نیاز داریم .

اسم community رو به دلخواه میتوانیم مشخص کنیم که من در این مثال cisco رو به عنوان community name  قرار دادم.

برای مشخص کردن community name read only از دستور زیر استفاده میکنیم .

snmp-server community RO

در نهایت از محیط configuration خارج میشیم

دستور write memory را وارد میکنیم .

برای فعال کردن snmp trap دستورات زیر را وارد میکنیم .

snmp-server host <IP Address> version <v1 or 2c> <RO community string>

در نهایت دستور زیر را وارد میکنیم :

snmp-server enable traps [notification-type] [notification-option]

که من دستور snmp-server enable traps config را در این مثال وارد کردم .

در نهایت به سراغ سرور زبیکس میرویم و شروع به ساختن host جدید میکنیم

حال از template هایی که از پیش وجود دارند استفاده میکنیم .

من از template net cisco ios snmpv2 استفاده میکنم .

در اخر اگر کار ما درست باشد  در قسمت configuration>host میتوانیم ببینیم که snmp به رنگ سبز درامد .

حال میتوانیم در قسمت monitoring>latest data ان switch/router را فیلتر کنیم و last value هارا ببینیم .