در پست قبل اموزش مانیتورینگ اینترنت با زبیکس را دیدیم و از Template ای که به صورت Default در زبیکس وجود داشت استفاده کردیم .در این پست , در ادامه ی مانیتورینگ اینترنت با استفاده از زبیکس ,  زمانی که Response Time بالای یک میزانی بود ,Trigger رخ دهد و در نهایت Actionرخ دهد و Action  به این ثورت باشد که نسبت به Ip ای گه برای Host در نظر گرفته بوریم Traceroute اجرا شود و نتیجه ی Traceroute در Slack ارسال شود .

در این پست چه چیز هایی خواهیم اموخت:

  • تعریف کردن External Script برای اجرای Traceroute

  • اجرایی کردن اسکریپ

  • تعریف Item از نوع External Check

  • تعریف Trigger

  • تعریف Action جهت ارسال Traceroute در اسلک

برای شروع :

در پست قبل اموزش اضافه کردن Host 8.8.8.8  و لینک دادن Template مربوطه  را دیدیم .حال میخواهیم در مسیر مربوط به External Script ایکریپت مربوط به Traceroue را بنویسیم و در نهایت Item مربوطه را تعریف کنیم .

فایل traceroute.sh را ایجاد میکنیم .

حال دستور Traceroute را مینویسیم :

مقدار m 5- به این معناست که max hop برابر 5 باشد و شما میتوانید بسته به نیاز ابن مقدار را تغییر دهید

برای اجرایی کردن اسکریپت و دادن دسترسی مربوطه دستور زیر را وارد میکنیم :

chmod +x ./traceroute.sh

حال در زبیکس در قسمت Item مربوط به host مربوط به 8.8.8.8  به شکل زیر عمل میکنیم :

نکته:

نوع Item را External Check قرار میدهیم و همچنین برای Key هم در ابتدا نام اسکرپیت را مینویسیم و سپس [“{HOST.CONN}”] را وارد میکنیم .

حال به سراغ تعریف کردن Trigger می رویم و مطابق زیر تعریف میکنیم :

این بدین معنی است که اگر اسکریپت برای 300 روز خروجی ای نداشت که همیشه درست است و یامیانگین  Response Time در مدت زمان 5 دقیقه بالاتر از مقداری بود که برای {macros {$Icmp_Response_Time_Warn تعریف کردیم , در این صورت Trigger رخ دهد

برای تعریف کردن Action :

وارد مسیر Configuration >Action می شویم و سپس شروع به ساختن Action میکنیم .

وارد مسیر Configuration >Action می شویم و سپس شروع به ساختن Action میکنیم .

در قسمت operation هم برای Send only to  اسلک را  (قبلا اموزش ارسال Notification های زبیکس به سمت اسلک را دادیم )انتخاب میکنیم

و در نهایت برای اینکه Traceroute را بتوانیم در اسلک داشته باشیم , در قسمت Message متن دلخواه را مینویسیم و مقدار {ITEM.LASTVALUE} را وارد میکنیم .

بر روی Add کلیک میکنیم .

حال خروجی به شکل زیر خواهد بود.