rule های exchange server 2019

توی این پست در مورد rule های exchange server 2019 صحبت خواهیم کرد و تغییرات و تحولات ان از 2007  به بعد را بررسی خواهیم کرد .

از exchange server 2007 مایکروسافت شروع به ماژولار کردن اکسچینج کرد .پبش از ان ما ملزم بودیم تمام exchanges server را نصب کنیم و سپس به فلان منظور ان را config  میکردیم ولی در 2007 ماژول به ماژول(rules (نصب میکنیم .

در 2010 ماژولار شدن Exchange  به بلوغ خود رسید و تبدیل به 5 rule شد که از این 5 rule 3 تای ان الزاما باید نصب می شد و 2 تا از ان optional و یا اختیاری بود .

به این ترتیب که UM ,EDGE به صورت OPTIONAL  بود و Mailbox,Hub,Cas اجباری بود

  • cas  که به صورت الزامی بود

  • Hub الزامی بود

  • Mailbox الزامی بود

  • Edge به صورت Optional بود

  • UM به صورت Optional بود

در exchange 2013

در exchange 2013 هم rule های را شروع به merge کردن با یکدیگر کرد .

به این صورت که دیگر edge rule وجود نداشت ولی در exchange 2013 sp1  مجدد edge rule را اضافه کرد و cas  و  mailbox هم وجود داشت ولی hub به عنوان یک سرویس در دل mailbox rule بود , همچنین در مورد سرویس  hub  .

در exchange server 2016 و 2019  cas را هم برد در دل mailbox و کلا 2 rule وجود دارد :edge  که optional  است و mailbox  .

چه نقش هایی باید برای راه اندازی mailserver باید ایفا شود ؟

فرض کنیم میخواهیم تباذلات mail انجام دهیم , میخواهیم mail server  راه اندازی کنیم و send/receive ایمیل انجام دهیم .

سوال :برای اینکه mail server داشته باشیم , چه نقش هایی باید ایفا شود ؟

اول از همه کسی را میخواهیم که mailbox هایمان را برایمان نگه داری کند .exchange ای که این database را نگهداری و handle میکند mailbox rule را دارد .

سوال :از طریق چه کسی دسترسی به mailbox ها فراهم می شود ؟cas

در واقع exchange ای که نقش واسط را بازی میکند .

فرض کنیم  میخواهیم کسی بتواند web base ایمیل هایش را چک کند ولی web base نتواند password خود را change  کند , اینهارا از طریق cas انجام میدهیم .

Hub Transport

Hub  از جمله rule هایی است که در background وجود دارد و میتوان گفت از مکتنیزم های داخلی خود exchange است و ما خیلی با ان کار نداریم .

فرض کنیم کاربر ali میخواهد به کسی در داخل و یا خارج از سازمان email بزند .ابتدا ایمیل ali در  outbox در mailbox خودش مینشیند .حال باید کسی باشد تا mail را نگاه کند و با توجه به مقصد , انرا به مقصد برساند .کسی که این کار را انجام می دهد hub transport است .

2 سرویس transport در exchange داریم :

  • hub transport که الزامی است

  • edge transport که optionl است .

در واقع hub transport کار mail following را انجام می دهد به این معنا که نگاه میکند مقصد کجاست , کدام database انرا نگهداری میکند و …