سلام به همگی

توی این ویدیو که ادامه ی ویدیو قبل هست در مورد پسوورد پالیسی صحبت کردیم و البته مباحث مربوط به group policy های لوکال رو کامل کردیم

امیدوارم براتون مفید باشه

پسوورد پالیسی از 6 قست تشکیل شده:

1-enforce password policy

2-maximum password edge

3-minimum password policy

4-minimum password length

5-password must meet complexity requirement

6-store passwords using reversible encrytion

 

نکته:2 level برای دیدن و edit کردن پالیسی ها نداریم .اگر بتوانیم یک پالیسی را بینیم در  gpedit.msc میتوانیم ان را Edit هم بکنیم

نکته:اعضای گروه local administrator   این دسترسی را دارند.

https://sananetco.com/wp-content/uploads/2020/11/Password-policy-final.mp4