Zabbix Email Notification

در زبیکس روش های مختلف و منعطفی مانند Email,Slack,Telegram,SMSو …  برای ارسال Notification وجود دارد .

در پست های قبلی روش ارسال Notification ار طریق Slack را توضیح دادیم  و امروز اموزش ارسال Notification از طریق Email را خواهیم داشت .

در تصویر زیر میتوانیم روش های مختلف ارسال notification در زبیکس را ببینیم که در قسمت Administration>Media Type قابل مشاهده است .

برای ارسال Notification از طریق Email ادرس سرور زبیکس را به همراه /zabbix در browser خود وارد میکنیم و سپس لاگین میکنیم .

وارد مسیر Administration>Media Type می شویم و بر روی Email کلیک میکنیم تا شروع به ایجاد تنظیمات کنیم .

در قسمت SMTP Server ادرس smtp server در شبکه خودمان را وارد میکنیم

در قسمت SMTP Server Port  هم پورت مربوط به snmp را وارد میکنیم

در قسمت SMTP helo ادرس مربوطه را وارد میکنیم .

در قسمت SMTP Email  ادرس ایمیلی که از طریق ان ایمیل   ارسال خواهد شد را وارد میکنیم .

در قسمت Connection security هم Security protocol را که برای اتصال به Email server استفاده می شود را مشخص میکنیم .

و در قسمت پایانی در قسمت Authentication هم اطلاعات Username  و Password مربوط به Email account که از طریق ان ایمیل ارسال می شود را وارد میکنیم .

برای تست درستی کار

برای تست درستی کار بر روی Test کلیک میکنیم و خواهیم دید که   Successful خواهد شد

در قسمت Message Template میتوانیم Template های مربوطه را ببینیم و در انها تغییرات ایجاد کنیم .

در نهایت برای اینکه به Admin User دسترسی نسبت به این Media Type بدهیم وارد مسیر Administration>Users می شویم و بر روی Admin کلیک میکنیم .

در Tab مربوط به Media بر روی Add  کلیک میکنیم

حال Type را بر روی Email قرار میدهیم

در نهایت بر روی Update  کلیک میکنیم