دوره ی MCSE 2016

با بیش از 100 ساعت اموزش رایگان در این زمینه
راه اندازی لابراتوار و map های مربوطه هر سرفصل در حین دوره
پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات در حین و پس از دوره

دوره ی Microsoft Echange

بیش از 10 ساعت اموزش رایگان در این زمینه به زبان فارسی
راه اندازی لابراتوار و map های مربوطه در حین دوره
پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات در حین و پس از دوره

دوره ی Lpic2

بیش از 10 ساعت اموزش رایگان در این زمینه
بیش از 300 نکته اموزشی
راه اندازی لابراتوار
پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات در حین و پس از دوره

دوره ی زبیکس

با بیش از 20 ساعت اموزش رایگان در این زمینه
راه اندازی لابراتوار و map های مربوطه هر سرفصل در حین دوره
پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات در حین و پس از دوره