در این پست در رابطه با dynamic distribution group صحبت خواهیم کرد , پس با ما همراه باشید .

فرض کنیم در دامین mcse.com چندین ou داریم و user هایمان را در قالب ou دسته بندی کرده ایم.برای مثال ou مربوط به واحد اداری , ou مربوط به واحد مالی  , …

میخواهیم به کارمندان واحد مالی ایمیل بزنیم و تمام کارمندان این واحد ایمیل را دریافت کنند .ولی سوالی که مطرح می شود این است که ایا ou را می شود mail enable کنیم ؟

خیر .گروه را میتوانیم mail enable کنیم .

راه حل چیست؟

ما به ازای ou یک گروه میسازیم برای مثال گروه مالی و سپس تمامی کارمندان واحد مالی که در ou مربوط به مالی هستند را در این پروه عضو میکنیم .

حال این گروه را میتوانیم mail enable کنیم .به این نوع گروه shadow group میگوییم .

اگر user account ای را به این  group منتقل کنیم , ایا عضو گروه هم خواهد شد ؟

خیر.

همچنین اگر useraccountای را از گروه حذف کنیم از ou حذف نخواهد شد .

اسم این عملیات shadow group است .یعنی group ای که سایه ای از ou است .به این معنا که چنانچه user acount ای را عضو این ou کردیم , عضو  group هم شود و همچنین در رابطه با حذف کاربر از ou مربوطه و بلعکس.

ولی  active directory به صورت خودکار این کار را انجام نمی دهد و میتوانیم batch file بنویسیم تا هر چند وقت یکبار اجرا شود و تغییرات user account های داخل ou را به گروه منتقل کند .

اسم این عملیات shadow group است .

این موضوع همانند PSO است

همانطور که قبلا گفته بودیم , password policy به صورت per domain است و چنانچه میخواستیم به یک گروه password policy مورد نظرمان را اعمال کنیم و چندین password policy در یک دامین داشته باشیم از pso استفاده می کردیم .

Dynamic Distribution Group

Dynamic Distribution Group قابلیتی است که پس از نصب Exchange  به Active Directory اضافه می شود .این گروه همانند همان Shadow group است ( shadow group ای که اعضای ان را بسته به شرایط , سیستم مدیریت می کند و مسئولیت ان از دوش ما خارج می شود )

به بیان بهتر , شرایط مشخص میکنیم که اگر user دارای فلان شرط بود عضو گروه باشد و چنانچه خارج از این شرط یود از گروه خارج شود و این کار را exchange انجام می دهد وتنها شرایط را ما مشخص میکنیم .

این گروه همانند گروه های built in سیستمی است

گروه های built in  سیستمی هم اعضای انها بر حسب شرایط توسط سیستم مشخص می شود همانند authenticated users و یا گروه every one و یا dial up.

نحوه ی پیاده سازی Dynamic Distribution Group

وارد ecp می شویم و پس از لاگین به قسمت Recipient>groups می شویم

بر روی + گلیک کرده و بر dynamic distribution group را انتخاب می کنیم .

حال در قسمت display name  اسم مورد نظر و برای alias هم نام مستعار مورد نظر را انتخاب میکنیم .

در نهایت ادرس مربوط به این گروه [email protected] خواهد شد .

در قسمت organizational unit هم  ou ای که این گروه در ان ساخته شود را مشخص میکنیم .

و در نهایت owner را مشخص میکنیم .

حال چک مارک only the following recipient type را میزنیم و users with exchange mailboxs و mail users with external email addresses را انتخاب میکنیم .

حال وقت ان رسیده که شرایط را مشخص کنیم .

ما میخواهیم که اگر کسی در ou مربوط به project بود در این گروه هم عضو باشد .پس گزینه ی recipient container را انتخاب میکنیم

حال ou مربوط به project را انتخاب میکنیم .

برای چک کردن اضای گروه dynamic distribution group در محیط GUI قادر به انجام ان نیستیم و در محیط shell در ems دستور زیر را وارد میکنیم و نام گروه را مشخص میکنیم :

“FTE = Get-DynamicDistributionGroup “commercial$

و در نهایت دستور زیر را وارد میکنیم :

Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $FTE.RecipientFilter -OrganizationalUnit $FTE.RecipientContainer