Download

DNS

زمانی که در browser خود ادرس http://mcse.com را وارد میکنیم همه چیز متوقف است تا زمتنی که از این اسم ip بدست اید .

فرایند بدست اوردن Ip Address هم از اینجا شروع می شود که :

در سمت Client :مقایسه با اسم خودش و سپس بررسی Dns Client cache و سپس بررسی host file و سپس پرسیدن سوال از Dns Server.

Dns Client Cache

تمامی جواب های گرفته شده cache می شود و ان کسی که جوب میدهد میگوید که چقدر cache کن .

برای دیدن Dns Client Cache :

ipconfig /displaydns

برای پاک کردن Dns Client Cache:

ipconfig /Flushdns

در فرایند name resolution جواب های گرفته شده cache می شود و cache همیشه ttl دارد .اونی که جواب می دهد میگوید که چقدر cache کن .

برای مثال 20 دقیقه .

و سپس ثانیه به ثانیه کم می شود تا صفر شود و در نهایت از cache پاک می شود ولی چنانچه چیزی به اشتباه در dns کش شده باشد برای Trouble shooting ان dns client cache را حذف میکنیم .

Proxy DNS چیست:

اگر dns server همانند client برای بدست اوردن ip مربوط به یک اسم , ابتدا اسم را با اسم خود مقایسه کند و سپس dns client cache را چک کند و سپس از dns server خودش سوال را بپرسد , در این صورت ان یک dns proxy است نه dns server

به عبارت دیگر همان کارهایی که client انجام می دهد تا ip مربوط به یک اسم را پیدا کند را انجام می دهد .

زمانی که از DNS Server سوال می پرسیم , چکار میکند ؟

در ایندا چک میکند که مسبت به سوال ما به اصطلاح authority  دارد و یا خیر .

بع معنای دیگر جواب دادن به ان سوال جزء شرح وظایف ان هست و یا خیر.

اگر پاسخ بله هست , موظف خواهد بود تا به سوال ما پاسخ دهد بدون اینکه اجازه داشته باشد از dns server دیگری کمک بگیرد .