Connection Server

Connection server اصلی ترین component  از horizon view است که در ابتدا ملزم به نصب ان هستیم .از طریق ان قادر خواهیم بود به کنسول Horizon View Administrator دسترسی پیدا کرده و کلیه فعالیت ها را مدیریت کنیم

Connection server  به عنوان یک واسط برای ارتباطات client ها عمل میکند به این صورت که connection ها از طریق Active directory  اهراز هویت می شوند و سپس request به سمت virtual machine  و یا physical machine   و یا windows terminal session هدایت می شود .

با connection server  قادر خواهیم به موارد زیر خواهیم بود :

اهراز هویت user ها

Entitle و تخصیص desktop و یا pool مورد نظر به user ها

مدیریت remote session  و local session ها

ایجاد secure session  بین  user ها و desktop ها

فعال کردن sinle sign on

تنظیمات و اعمال  policy

Connection Server Deployment

فایل  vmware horizon connection server  را اجرا میکنیم

بر روی گزینه ی next کلیک  میکنیم

بر روی گزینه ی  i accept the terms in the license agreement کلیک میکنیم

مسیر نصب رو مشخص میکنیم

horizon standard server  را انتخاب کرده و همچنین چک مارک html access را میزنیم

و همچنین ipv4 را انتخاب میکنیم .

نکته:html access از پروتکل blast برای فعال کردن دسترسی به منابغ view ما از طریق browser استفاده می کند .

recovery password  را وارد میکنیم

زمانی که بخواهیم recovery انجام دهیم به این پسوورد نیاز خواهیم داشت

در این قسمت پورت هایی که لازم است بر روی firewall باز باشد را نشان میدهد و با انتخاب گزینه ی  configure windows firewall automatically ادامه میدهیم

اجازه ی استفاده از active directory user را در گزینه ی دوم می دهیم

و یا میتوانیم user admin local وارد کنیم
فرایند نصب به اتمام رسیده و بر روی گزینه ی finish کلیک میکنیم .

حال در browser خود ادرس  زیر را جهت دسترسی به کنسول مدیریتی وارد میکنیم :

https://connectionserver.mcse.com/admin

نکته:connectionserver.mcse.com ادرس fqdn برای connection server  ما می باشد .

تبریک!

نصب connection server با موفقیت به اتمام رسید