اضافه کردن Vcenter server به Horizon view 8

در پست قبل در مورد نصب Vcenter server و راهنمای نصب ان صحبت کردیم .اولین مرحله برای ایجاد Pool این است که تنظیمات مربوط به  اضافه کردن Vcenter server به Connection server را انجام دهیم .

بعد از لاگین بر روی Horizon Conection server برای اضافه کردن Vcenter server به Horizon به مسیر  Setting>Servers می رویم ور در tab Vcenter servres بر روی Add کلیک میکنیم .

در مرحله ی اول اطلاعات مربوط به Vcenter Server مانند ادرس و Credential را باید وارد کینم .

در قسمت Server Address ادرس FQDN سرور Vcenter را وارد میکنیم و در قسمت Username و Password  هم Credential مربوط را .

در قسمت پورت , 443 را وارد میکنیم

بر روی View Certificate کلیک میکنیم تا Thumbprint ان certificate نمایش داده شود

حال Certificate information نمایش داده می شود که بر روی accept  کلیک میکنیم

در مرحله ی دوم که View Composer نام دارد میتوانیم تنظیمات مربوط به ان را انجام دهیم ( Serevr Address,Username و…)

میدانیم که View Composer از اجزاء Horizon view است که با استفاده از ان می توانیم Linked Clone و یا Instance Clone بسازیم .ما در این قسمت Composer Server را معرفی نمیکنیم پس بر روی Do Not User View Composer کلیک میکنیم .

Reclaim VM disk Space:

در Vsphere 5.x و بالاتر این امکان فراهم شده است که فضای استفاده نشده دیسک را بر روی هر ماشین مجازی بازگردانی  می شود . با فعال بودن گزینه ی Reclaim VM disk Space  فضای استفاده نشده دیسک را بر روی هر ماشین مجازی بازگردانی  می شود و همچنین از یک Threshold برای این reclaimation  استفاده میکند

Enable View Storage Accelerator:

همچنین گزینه ی Enable View Storage Accelerator به این معناست که:ما میتوانیم ESXI Host هایمان را config  کنیم تا Disk Dataماشین هارا Cache کنند که باعث افزایش I/O Storm مانند زمان هایی که انتی ویروس   شروع به scan می کند

در مرحله ی اخر میتوانیم config های انجام شده را ببینیم و در صورت نبودن مشکل بر روی Submit کلیک کنیم .

میبینیم که در vcenter server tab سرور Vcenter اضافه شده است .