Download

AD Integrated Zone

سوال اینجاست که به چه Zone ای AD Integrated Zone گفته می شود ؟

تا الان زمانی که zone میساختیم در مراحل ساخت ان یک datafile هم مشخص میکردیم که به اسم zone بود و با پسوند dns با فرمت text در system32>dns

در صورتی که AD Integrated zone اطلاعاتش را در  Active Directory ذخیره میکند و دیگر Datafile نداریم .نکته اینجاست که این zone را هنگامی میتوانیم داشته باشیم که DNS Server مان DC هم باشد.

نکته این جاست که DNS Server ای که DC نباشد Directory ندارد تا بخواهد اطلاعات zone را در ان ذخیره کند .

سوال:zone اطلاعاتش را در Active Directory ذخیره میکند ولی کدام پارتیشن؟

انواع پارتیشن در Directory به شرح زیر است :

  • Schema Partition

  • Domain Data Partition

  • Configuration Information Partition

  • Application Directory Partition

Application Directory Partition چیست ؟

مایکروسافت یه Type پارتیشن از 2003 به Active Directory اضافه کرد به اسم Application Directory Partition

Application Directory Partition یک پارتیشن Optional است و ممکن است در یک Directory  چندین Application directory partition داشته باشیم و در یک Directory نباشد .

Data  و Config  یک  Application  که AD Integrated است همانند Microsoft Exchange در این پارتیشن ذخیره می شود .حال میتواند بخشی از Data و Config  باشد.

حال ان چیزی که در این پارتیشن ذخیره می شود را میتوانیم مشخص کنیم که بین چه کسانی Replicate شود .به معنای دیگر ما مشخص میکنیم که کدام DC های دامین های Forest این پارتیشن را داشته باشند و چنانچه تغییری رخ داد بین چه کسانی Replicate شود .